Vietnamese Traditional Music

DDa`n ba^`u
DDa`n nguye^.t
DDa`n tranh
DDa`n co`
DDa`n nhi.
DDa`n dda'y
DDa`n ga'o
DDa`n tam
DDa`n ty` ba`
Flute (sa'o)
Pha'ch
Drums
Sinh tie^`n
Ba^`u & nhi.
Nguye^.t & pha'ch
Ty` ba` & sa'o
Tranh & tam
Musician in traditional costume 1
Musician in traditional costume 2
Musician in traditional costume 3
Musician in traditional costume 4
Musician in traditional costume 5
Musician in traditional costume 6
Musical ensemble 1
Musical ensemble 2
Musical ensemble 3
Musical ensemble 4
Musical ensemble 5
Musical ensemble 6
Musical ensemble 7
Musical ensemble 8
Classical theater (cai luong) 1
Classical theater (cai luong) 2
Classical theater (hat boi & hat cheo) 3